Hoşgeldiniz


Hiç Arapça bilmeyen okuduğu Kur’an-ı Kerim’i ancak değişik meallerden takip ederek anlamaya çalışan bir Müslüman’dım. Ortalama 6 ayda “Kuran Anahtarı” kursunu aldım. Ödevlerimi yaptım ve şimdi okuduğum Kur’an ayetlerini anlayabiliyor ve Rabbime şükrediyorum. Öğretmenimiz Ahmet Sedat Üstün beye şükranlarımı sunuyorum. “Kur'an Anahtarı” adı ile hazırlanan, Kur’an Arapçası olarak da ifade edilebilecek bu çalışma; Orijinal Kur’an metninin seslendirilmesinin de ötesinde okunan metnin anlaşılmasını sağlamaya yönelik bir sorumluluk bilinci ile hazırlandı. Kur’an Dili apaçık bir mucizedir. Bu mucize kalplerimize nasıl sükunet verecek? Bizi nasıl huzurlu kılacak? Bizi nasıl kerim kılacak?.... Ancak ve ancak Kuran Dilini öğrenmek ve bilmekle okuduğunu anlamakla mümkün olur. Kur’an’ın “Kerim” oluşunu derse başladığınızda sizde gönülden hissedeceksiniz. Az bir gayretle ne kadar fazla ikrama ulaştığınızı dersler ilerledikçe hissedeceksiniz. Bu dersi tamamlamış bir öğrenci olarak 16. dersten sonra okuduğum Kur’an’ı az da olsa anlamanın verdiği “huşuyu” anlatamam; yaşanması gerekir diye düşünüyorum.

Maksat

Maksat

Bu internet sitesi Kur’an Anahtarı adlı kitab ile yapılan Kur’an Arapçası öğretme ve öğrenme çabasından doğmuştur. Bu sitenin ve Kur’an Anahtarı kitabının maksadı Kur’an-ı Kerim’i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir. Bir dil öğrenmenin dört ana unsuru vardır: Okuduğunu anlamak, duyduğunu anlamak, anlatmak istediğini söylemek ve anlatmak istediğini yazmak. Kur’an-ı Kerim Arapçası öğrenmenin maksadı; okuduğunu ve işittiğini anlamak olduğundan dolayı sadece bu hususlara odaklanılması uygun olur. Bu ise bir dilin tamamının öğrenilmesinden çok daha basit bir çalışma ile, okunan metnin anlaşılmasına odaklı öğrenim tekniğidir.

Bu çalışma kimler içindir?

Bu çalışma kimler içindir?

Bu çalışma Kur’an-ı Kerim’i en temel seviyede anlamak isteyen Müslümanlar içindir. Aslında bu tarifin içine bütün Müslümanlar girmelidir. Hayat kitabı olarak Rabbimizden indirilen Kur’an-ı Kerim’i anlamadan nasıl hayatımıza taşıyabiliriz. Bizim hayatımızı nasıl inşa eder. Peygamberin ahlakı bu kitap ise bizim de ahlakımızı Kur’an inşa etmelidir. Bu dersleri çalışabilmek için Kur’an-ı Kerim’i Arapça aslından okuyabilmek şarttır. Bu bilgiye sahip olmayanlar önce Kur’an’ı yüzünden okumasını öğrenmeli, sonra bu çalışmaya başlamalıdır.

Ders Tekniği

Ders Tekniği

Her şeyden önce, eğitim sistemimizin insanların kafasına yerleştirdiği olumsuz fikirleri atmamız lazım. Bir şeyi kırk-elli kere tekrar etmeden hiçbir şey öğrenilmez mantığı yanlıştır. İnsanlar isterse istediği şeyi bir kere de bile öğrenir. Çocuklar bilgisayar oyunlarını en ince teferruatına kadar hiçbir eğitim almadan öğreniyor. Aynı çocuklar bakkal hesabı yapmayı öğrenemiyor. Bunun iki sebebi var: Birincisi; bilgisayar oyununu seviyorlar, bakkal hesabını sevmiyorlar. İkincisi; okullardaki eğitim tekniği yukarıda bahsettiğim gibi bir yanlışa temele sahip. Sonuç olarak, Kur’an Arapçası öğreniminde başarılı olmak için önce bunu gerçekten istememiz ve bunun gereği olan çalışmaları yapmaya azimli olmamız lazım. Diğer taraftan, ülkemizde verilen dil eğitimlerinin son derecede başarısız olduğu açık bir gerçektir. Bu husus Arapça için olduğu kadar, çok daha fazla imkanlarla yapılan İngilizce eğitimi için de geçerlidir. İnsanlar senelerce kursa gidiyor, ama sonuçta iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Buna karşılık Almanya’ya Fransa’ya vs giden okuma yazması bile tam olmayan insanlar, hiç kursa gitmeden, altı ay sonra o memleketin lisanını gayet güzel konuşuyor. Aynı şekilde, zeka yaşı sıfır olan bebekler iki sene içinde hiçbir eğitimden geçmeden ana dilini konuşmaya başlıyor. Bütün bunların sebebi yanlış eğitim teknikleridir. İngilizce kursları zaten talebelerinin dil öğrenmesini önemsemiyor. Arapça için durum farklı olabilir. Allah rızası için Arapça eğitimi yapan yerler de var. Ancak, iyi niyet yeterli olmuyor. Bizim metodumuz, tabii dil öğrenme usulüne bağlı kalarak geliştirilmiş bir metottur. Bu metodu takip eden hiç Arapça bilmeyen insanların 3 ila 6 ay içinde Kur’an-ı Kerim’i orta derecede anlayacak seviyeye geldiği, 1 yıl sonunda okuduğu ayetlerin meallerini verebildiği tecrübe edilmiş bir husustur.

Nasıl bir Metod Uygulanmaktadır

Nasıl bir Metod Uygulanmaktadır

Kur’an’da sık tekrarlanan kelimelerin ve ifade kalıplarının öğretilmesi üzerine odaklanılmıştır. Teknik anlamda dil öğretimi ile özellikle dilbilgisi kuralları (gramer) ile sınırlı kalınmamıştır. Klasik veya modern Arapça dilinin öğretilmesi amaçlanmamıştır. Bu bakımdan bazı hususlar daha pratik yollarla açıklanmıştır. Maksadımız bakımından önemli olmadığı düşünülen konular ya çok kısa geçilmiş veya kitaba hiç dahil edilmemiştir. Dilbilgisi kuralları da sadece Kur’an’da geçtiği kadarı ile ele alınmıştır. Derslerde aşırı detaylara girilerek öğrenciler kurallar içerisine boğulmamıştır. Ayrıca kural ezberleri ile kısa süre sonra unutacağı bilgi yüküne girilmemiştir. Kullanılan bütün örnek metinler Kur’an-ı Kerim’den alınmıştır. İlk dersten itibaren örnek Kur’an Metni çözümlerine girilmiş, pratik dilbilgisi metin çalışmaları içerisine serpiştirilerek öğrenciye verilmiştir.

Neden Kur’an Arapçasını Öğrenmek Gerekir?

Neden Kur’an Arapçasını Öğrenmek Gerekir?

Müslümanlar olarak Kur’an Dilini neden öğrenmek zorundayız? ALLAH (CC) SON MESAJINI TÜM İNSANLIK İÇİN ARAPÇA DİLİNİ seçerek indirdi. ÇÜNKÜ Kuran, Allah'ın sevgili peygamberi Hz. Muhammed’in kullandığı ve indiği ortamdaki insanların okuduğu, konuştuğu ve anladığı tüm sözcükleri içerir bir metindir. Kur’an’ın içeriğine Hiçbir şey eklendiğini veya silindiğini kimse iddia edemez. Allah Teâlâ tarafından korunmaktadır. Ayrıca metnin muhatabı insanlık olduğuna göre insanlığın kullandığı ve indiği ortamdaki insanların anlayabileceği bir lisanla gelmesinden doğal ne olabilir. Bir Müslüman olarak biz HER GÜN Arapça Kur'an okumakla yükümlüyüz. Bizim Namaz dilimiz Kur’an ile sınırlı Arapçadır. Namazda söylediklerini anlamak esastır. Ne söylendiği anlaşılmayan bir Namaz bir kulu nasıl kötülüklerden alıkoyabilir ki... Nasıl Mümin’in miracı olabilir ki... وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ “Andolsun ki Biz Kur’anı düşünmek için kolaylaştırdık. O halde varmı düşünen.” (Kamer- 17, 22, 32, 40) Kuran Dili anlaşılmıyorsa üzerinde düşünmek ve günlük yaşantımızda Kuranın Rehberliğini uygulamak Kur'an kılavuzluğuna tabi olmak nasıl olacaktır. Yukarıdaki ayet aynı surede 4 kez tekrarlanmakta olması Rabbimizin bize en önemli ikazı olsa gerek. KURAN ANAHTARI DERSLERİ, özgün metni yani Kur’an’ın orijinal Arapça Metnini anlamak için bize dil bilgisi sağlayacaktır. Bizim önceliğimiz bu derslerde Kuran Dilini anlamaktır. Asla bir meal çevirisi veya tefsir yapmak olmayacaktır. Bunlar profesyonel çalışmalarla olabilecek eserlerdir. Amacımız olabildiğince Kur’an içeriği ile sınırlı basit dil bilgisi kuralları ile okunan kur’an’ı anlama gayretidir. Bu kitabı anlamaya kendini adamış bir kişi isek, ciddi ve çalışkan bir çaba ile Allah’ın Bize hitabı olan Kur’an’ı anlamakla hayatımızın en güzel ve en büyük ödüllünü “anlamlı bir hediyesini” elde edeceğimizi unutmayalım. Güzellik, belagat, Mucize ve Kuran'ın İlahi Bilgeliği kalbinizin en içteki derinliğine nüfuz edecek ve ifade edilemez ama sadece mümin kalbin hissedilebileceği sevinç ve mutluluğunu yaşayacaksınız. Bunun için ise Kur'an'ın dilini öğrenmek için hemen çalışmaya başlamak gerek...

Bu Siteden En Verimli Nasıl Faydalanılır

Bu Siteden En Verimli Nasıl Faydalanılır

Bu sitenin hazırlanmasında çaba sarf ettim ve Kuran Anahtarı çalışmalarını sizlere ulaştırmak sizlerin de okuduğunuz Rabbimizin Kitabını anlamanıza katkı sunmak istedim. Şimdi gerek bu siteden verimli faydalanmak ve gerekse Kuran Anahtarı kitabından istifade etmek için tecrübelerimi paylaşmak isterim.
1 - Derslerin videoları ile beraber siteden takip edilebilmesi için ders metinlerini videolara göre böldük. Sırası ile 1. Kuran Anahtarı dersinden başlayıp teker teker takip etmek gerekmektedir.
2 - Her Kuran Anahtarı dersinden sonra aynı numaralı seçme metinler dersini de yapmalısınız. Dilbilgisi öğrenimi bu derslerde de metin içeriklerinde devam etmektedir.
3 - Siteden çok daha fazla istifade etmek isterseniz “indir” bölümünden özellikle dersleri "ilk 5 kitap" indirmeliKuran Anahtarı” ile “Kur’an-ı Kerim’den Seçme Metin” kitaplarını A4 formunda kitap gibi arkalı önlü çıktı alıp metal spiral ile ciltleyip dersleri bu kitaplardan takip etmelisiniz. “Kur’an Fiil Lugatı”,” Kur’an-ı Kerim İçin Kısa Sözlük” ve “Namaz Anahtarı” kitaplarını da A5 formunda kitap çıktısı şeklinde alıp ortasından zımbalayarak kullanabilirsiniz. Ders videolarında tahta kullanılmadığı sürece işlenilen kitap tahta yerinde resim olarak size sunulmaktadır. Ayrıca daha yüksek çözünürlükteki (HD) ders videoları da “indir” bölümünde mevcut olup onları da indirip dersleri daha net takip edebilirsiniz.
4 - “İndir” bölümünün, özellikle internetten uzakta kaldığınız zamanlarda, dersleri takipte ve tekrar yapmakta hepimize çok faydalı olacağı kanaatindeyim.
5 - Her dersin sonunda ev ödevleriniz olacak, “kelimelerin anlamlarını yazınız” gibi. Bu kelimeler o ders içerisinde geçen kelimeler olup her ders sonrası öğrenciye ev ödevi olarak hazırlanmıştır. Esas olan dersin içeriğinden kelimeleri bularak anlamlarını yazmanızdır.Ancak Kısa sözlükten veya Kur’an-ı Kerim Sözlüğünden de faydalanarak ödevlerinizi yapabilirsiniz.
6 - Bu ödevlerin cevapları bir sonraki derste öğretmen tarafından dersin başında veya sonunda verilmekte ve kontrol edilebilmektedir. Sitemizde bu çözümleri ayrı bir alanda sizlere sunulmaktadır. Dersler başlığının altında Ödev Sonuçları bölümünden de ödevlerinizin kontrolünü yapabilirsiniz. Kur’an Anahtarı derslerinin ödevleri kadar seçme metin derslerinin de ödevleri eşit öneme sahiptir.
7 - Dersler içerisindeki fiil dersi bölümü işlevsel olarak video destekli fiil konularına gelince size sunulacaktır (ortalama 11 veya 12. ders veya sonrasında).
8 - İlk etapta her 5 dersten sonra tekrar dersi yapılmış ve dersler içerisine sıralamada farklı renkli butonla (1-5),(6-10) gibi ifadelerle sunulmuştur. 5.dersten sonra (1-5) tekrar dersini yapmalısınız. 5.dersin ödev cevapları o derste verilmiş olup toplu tekrarlar biz öğrencilere çok faydalı olmuştur.
9 - Her dersten sonra mutlaka dersleri tekrar etmeli ve ödevleri yapmalıyız. En önemlisi günlük Kur’an okuma alışkanlığımızı anlayarak okumaya ve bir mealden faydalanarak ayetleri tahlil etme çalışmasına dönüştürmeliyiz.
10 - Namaz Anahtarı bölümü sizlere namazda okunan Kur’an metinlerinin tahlilini ve dua ve tesbihatların anlamlarını vermek amacı ile sunulmuştur. Bu dersleri bağımsız olarak da zaman zaman tekrar edebilirsiniz. Tavsiyemiz seçme metinlerin ilk 5 dersini namaz anahtarından yapmanızdır.
11 - Sorularınızı öğretmenimize ulaştırmak için sitemizdeki soru cevap bölümünü kullanınız.
12 - Site hakkındaki kanaatlerinizi veya gördüğünüz ufak-tefek kusurlarımızı iletişim bölümünden bizlere ulaştırınız.
13 - Şimdiden bütün Kur’an Talebelerine dua ediyor başarılar diliyoruz.